Huippusuorittaminen ja stressinhallinta helpoksi.

Nyt ratkaisee suorityskyky ja henkinen valmius tuloksentekoon. Olemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella koonneet valmennusmenetelmän, joka tähtää suorituskyvyn lisäämiseen työelämässä sekä henkiseen kasvuun ja omien elämäntilanteiden ja asenteiden tarkasteluun myös työelämän ulkopuolella. Tiedämme varmasti, että jokaisesta ihmisestä löytyy voimavaroja, kunhan ne saadaan esiin. Käytämme samoja menetelmiä, kuin nykyaikaisessa urheiluvalmennuksessa. Eli samalla kun työ muodostuu tuloksellisemmaksi, muuttuu se hauskemmaksi ja helpommaksi.
 
Valmennuskurssilla perehdymme stressin olemukseen ja tuntemiseen. Aktivaatiotasoihin sekä suoritushetken tunnelmiin. Opettelemme rentoutusmenetelmiä ja lisäämme suorituskykyä asenteiden muokkaamisen ja suggestion avulla. Tutustumme ajankäytön perustekijöihin; listaamiseen, priorisointiin ja delegointiin. Kurssimme on saanut erityiskiitosta siitä, että olemme tavoitteiden visioinnin avulla löytäneet uudenlaisia ongelmaratkaisuja sekä saavuttaneet myönteisen ajattelun seurauksena todellisia tuloksia. Opettelemme itsesuggestion, jonka jälkeen olemmekin valmiina tuloksen tekoon!
Valmennus soveltuu kaikille. Valmennuskurssilla käytetään suggestologisia ja suggestopedisia menetelmiä, jolloin oppimistulokset jäävät pysyvimmiksi. Kurssin valmentaja, Pasi Koivunen, tunnustetaan maamme harvoihin tämän alan ehdottomiin asiantuntijoihin.
 
Tätä valmennusmenetelmää on käytetty useissa monikansallisissa ja suomalaisissa yrityksissä sekä monissa kunnissa ja yhteisöissä. Valmennus voidaan liittää myös yrityksen muuhun koulutukseen joko kokonaisuutena tai osina. Lisäksi on mahdollista "räätälöidä" valmennus mittatilaustyönä jonkin erityistarpeen mukaan. Yritysten suoritustarpeet henkilötasolla ovat samoja yrityksen koosta riippumatta. Tämän vuoksi järjestämme myös valmennuskursseja, joihin voi osallistua henkilöitä eri yrityksistä. Kurssi soveltuu myös laivaseminaariksi. Kysy referenssejä ja tiedustele tarjousta!
Takaisin alkusivulle

 PERUSVALMENNUSOHJELMA

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

klo 9-12. I jakso.
Olen paras.
Hallitsen itseni, tunnistan stressin ja opin rentoutumisen avulla pitämään tekemisen helppona. Hermostoni vireystila on hyvä ja osaan kehittää sitä.
Henkinen valmennus. Mitä sen on? Stressi - tunnistaa ja hallita. Keho ja mieli. Harjoitus.
Rentoutuminen. Hermoston vireystila. Oppia hallitsemaan itseään.
 
klo 13-15. II jakso.
Luotan itseeni.
Suorituskykyni puhuu puolestaan ja asenteeni on voittajan asenne. Osaan vaikuttaa asenteisiini vaikkapa suggestion avulla. Tunnistan stressitekijät ja osaan käsitellä niitä.
Asenteet. Miten voin kehittää itseluottamustani? Harjoitus.
Suorituskyky ja asenteet. Miksi voittajat ovat voittajia?
Henkilökohtaisten stressitekijöiden kartoitus. Ryhmäistunto ja harjoitus.
 
klo 15-16.30. III jakso.
Hallitsen aikaani.
Listaan, priorisoin ja delegoin. Käytän aikaani tuloksellisesti, koska kiire ja stressitekijät eivät hallitse minua.
Ajankäytön 3 perustekijää: Listaaminen, priorisointi ja delegointi. Miten opin käyttämään aikani tuloksellisesti? Ja niin, että samalla tekeminen on helppoa. Kiireenpoistoharjoitus.
 
TOINEN PÄIVÄ
 
klo 9-12. IV jakso.
Miten vaikutan toisiin ihmisiin. Miten toiset ihmiset vaikuttavat minuun. Transaktioanalyysi - keino ymmärtää ja vaikuttaa.
Miten minusta on tullut sellainen kuin olen? Voinko muuttua ja jos, niin miten? Mitä minä haluan? Miten toimintani vaikuttaaa muihin ihmisiin?
Persoonallisuustesti. Harjoituksia.
 
klo 13-16.30. V jakso.
Ongelmia ei ole.
Sillä käytössäni on uudenaikainen ongelmaratkaisutekniikka ja sen kautta myönteisen ajattelun voima. Olen kartoittanut tavoitteeni ja tiedän mitä haluan. Käyttämäni itsesuggestio luo välineen suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Ylläpidän tätä minulle tärkeää suorituskykyä ja hyvinvointia henkisen valmennuksen menetelmillä.
Ratkaisut henkilökohtaisiin stressitekijöihin. Ryhmäistunto. Edellisen päivän harjoituksen purku henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Uudenaikainen ongelmaratkaisutekniikka. Miten saan myönteisen ajattelun voiman käyttööni?
Tavoitteeni: kartoitus ja visiointi. Visiointitekniikan opetteleminen.
Itsesuggestio henkilökohtaisena taitona.