Työkaluja luovuuden, innovaativisuuden ja henkisen suorituskyvyn kehittämiseen
UUDET RATKAISUT-KURSSIN SISÄLTÖ:
Henkinen valmennus: Rentous, asenteet ja tavoitteet.
Työkalu n:o 1: Uudenaikainen ongelmaratkaisun malli. Mielikuva-harjoituksia.
Työkalu n:o 2: "Sisäiset neuvonantajat".
Työkalu n:o 3: Itsesuggestio ja -hypnoosi henkilökohtaisena
taitona.
Harjoituksia sisäisessä innovaatiojärjestelmässä.

 Tiedämme, että jokaiseen ongelmaan on olemassa ratkaisu sekä jokaiseen tehtävään on olemassa paras tapa tehdä se. Nämä kaikki henkiset voimavarat ovat meissä jokaisessa. Olemme kahdenkymmenen vuoden kokemuksella kehittäneet valmennusmenetelmän, jossa aivoissa olevat oikeat ratkaisut ja tarvittavat oikeat työtavat tulevat tiedostetuiksi ja sitä kautta käyttöön.

 
Menetelmä antaa työkaluja niinsanotun oikean aivopuolen rajattomien mahdollisuuksien käyttöönottoon. 1-päiväisellä peruskurssilla opetellaan ja harjoitellaan tekniikoita sekä sovellutuksia omaan työhön ja elämään.
 
Kurssi soveltuu erityisesti henkilöille, jotka joutuvat työssään etsimään uusia ratkaisuja, tekemään asioita uudella tavalla.
 
Perus- ja jatkokursseja järjestetään yrityiskohtaisesti, jolloin "räätälöinti" on mahdollista.

 

SEMINAARIN OHJELMA:
9.00
Henkinen valmennus: Hermoston vireystila, asenteet ja tavoitteet.
11.00 TYÖKALU N:o 1: Uudenlainen ongelmaratkaisu. Mielikuvaharjoituksia. Visiot Tavoitteet. Tavoitteiden ja keinojen hierarkia.
12.00 Lounastauko.
13.00 TYÖKALU N:o 2: "Sisäiset neuvonantajat". Sisäisen innovaatio järjestelmän kehittäminen.
14.00 Harjoituksia sisäisessä innovaatiojärjestelmässä.
15.00 Tauko.
15.30 TYÖKALU N:o 3: Itsesuggestio henkilökohtaisena taitona. Itsehypnoosi. Suggestioiden muotoilu. Visiointiharjoitus.
17.00 Seminaarin päätös.
Valmentaja:
Pasi Koivunen
Toiminut yli 25 vuotta henkisen valmennuksen alalla.
- Urheilun henkistä valmennusta.
- Luovien taiteilijoiden henkistä valmennusta n. 20 vuoden aikana.
- Henkilöstökoulutusta koti- ja ulkomaisissa yrityksissä etenkin esiintymisvalmennuksessa, stressin hallinnassa sekä luovuuden ja suorituskyvyn kehittämisessä.
- Suomen Hypnoosiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja ja kouluttaja 1981-91. Hypnoosiliitto ry:n kouluttaja vuodesta 1992 lähtien.
- Amerikkalaisen National Guild of Hypnotist-järjestön valtuuttama kouluttaja.

Takaisin alkusivulle